Orzeczenie separacji powoduje uchylenie obowiązków małżeńskich, ale nie wszystkich

Nie
układa Ci się w małżeństwie, ale nie chcesz się rozwodzić? Widzisz jeszcze
szanse na naprawienie relacji małżeńskich? Rozwiązaniem jest separacja –
alternatywa dla małżonków, którzy z różnych względów nie chcą się rozwodzić.
Skutki separacji są zbliżone do skutków rozwodu, z pewnymi wyjątkami, w tym w
szczególności – małżeństwo trwa nadal.

Strona 1 z 11