Sejm przyjął ustawę o pieczy zastępczej

legislatywa przyjął w czwartek ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która ma zreformować ustrój opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców i pomóc rodzinom, które mają kłopoty wychowawcze.

Strona 1 z 11