Tag » Adam Bodnar

RPO: sprawcy przestępstw w szpitalach psychiatrycznych mają prawo do spotkań na osobności

Sprawcy przestępstw umieszczeni w zakładzie psychiatrycznym powinni mieć – jakże skazani w więzieniach – system prawny do spotkań w warunkach zwiększonej intymności – ocenia rzecznik praw Obywatelskich Adam Bodnar. Wystąpił w tej sprawie…

Przepisy o porwaniach rodzicielskich wymagają doregulowania

rodzicielka lub ojciec mający pełną władzę rodzicielską nie mogą być
pociągnięci do odpowiedzialności karnej, jeśli uprowadzą swoje potomek.
Rodzice, którym eks-partner siłą odebrał wspólnego potomka, nie mają też
co liczyć…

Osoba niepełnosprawna bez prawa do zatrzymywania samochodu na kopercie? Odmowa powinna być decyzją

Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich
(RPO), chce, aby Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)
rozstrzygnął, jaką formę ma mieć akt
prawny, na podstawie którego osoba niepełnosprawna
nie uzyskuje dokumentu uprawniającego do zatrzymywania

Prawo budowlane: Właściciel powinien móc zablokować ekspertyzę nieruchomości

Czy właściciel budynku powinien
mieć możliwość zakwestionowania
postanowienia nakazującego wykonanie ekspertyzy jego
nieruchomości? Organ podejmuje taką decyzję,
gdy stwierdzi, że obiekt jest w złym stanie
technicznym. W ocenie…

Dzieci trafiają do niewłaściwych placówek. RPO pyta sądy o pieczę zastępczą

Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich
(RPO), zapytał ministerstwo pracy o owo, jakie podjął
działania, aby zapewnić prawidłowe wykonywanie
orzeczeń sądów rodzinnych o umieszczeniu
małoletniego w instytucjonalnej pieczy
zastępczej.

RPO zaskarżył do TK brak przepisów przejściowych przy in vitro

Rzecznik praw obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o in vitro. Jego zdaniem uniemożliwia samotnym kobietom skorzystanie z wcześniej zamrozonych zarodków. Zdaniem Rzecznik Praw Obywatelskich Platforma Obywatelska…

RPO w trosce o imigrantów

Atmosfera toczącej się w Polsce
debaty publicznej nie sprzyja budowaniu kultury szacunku i
otwartości wobec migrantów – stwierdza dr
Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, i apeluje do
prokuratora generalnego o działania.

Wyrok TK ws. znieważenia prezydenta: autorytetu głowy państwa nie buduje się przez postępowania karne

Wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dr Adam Bodnar o środowym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za zgodny z ustawą zasadniczą przepis Kodeksu karnego przewidujący karę do trzech lat więzienia za publiczne znieważenie prezydenta RP:

Strona 1 z 11