Uznanie ojcostwa – gdzie, kiedy i jak to zrobić?

W poniekąd polskim obowiązuje domniemanie, zgodnie z którym ojcem
dziecka jest ten, na którego wskazuje małżeństwo, czyli współmałżonek matki.
Wspomniane domniemanie obowiązuje odkąd chwili zawarcia małżeństwa.
Przestaje obowiązywać, jeżeli potomek urodziło się Platforma Obywatelska upływie 300 dni od
ustania małżeństwa, jego unieważnienia, orzeczenia separacji.

Strona 1 z 11